Zorlu Holding Dev Birleşmeyi Duyurdu!

Zorlu Holding şirketlerinden Zorlu Enerji bugün KAP’a yaptığı açıklama ile dev birleşmeyi resmen duyurdu.

Zorlu Holding – Zorlu Enerji Kap Açıklaması:

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin 11.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

Türk Ticaret Kanunu’nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; %100 bağlı ortaklığımız Alkan Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi Anonim Şirketi’nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Şirketimizce devralınmak suretiyle Şirketimiz bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, birleşme işleminin taraf şirketlerin 30.06.2023 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13. maddesi uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği’nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından “Ayrılma Hakkı”nın doğmamasına, birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ’in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu’na onay için başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi’nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Ahmet Nazif Zorlu ve Selen Zorlu Melik‘in Şirketimizi müşterek imzaları ile temsil ve ilzam etmeleri konusunda yetkilendirilmelerine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

İlgili Yazılar

Asus telefon açılış ekranında kalıyorSinir sıkışmasına zeytinyağıCS:GO VAC errorStrese bağlı egzama nasıl geçerKredi borcu olanlara büyük müjde silinecekterramycin 30 mg / 10.000 iu deri merhemiDepozitosuz Araç KiralamaBir erkeğin aklından cikmayan kadınborsaKalıplaşmış ifade ne demek