Kenzül Arş Duası Dilek İçin Kaç Defa Okunmalı

Kenzül arş duası dilek için kaç defa okunmalı diye birçok kişi merak etmektedir. Duayı okuyan kişinin tüm dilekleri kabul olur. Duanın içtenlikle ve gönül rızasıyla okunması gerekir. Allah’ın huzurunda abdestli olarak okunması, hayrını ve sevabını artırır. Dilek ve niyetten önce 2 rekât şükür namazı kılınması ve Allah’ın huzurunda niyet edilmesi sevabını artırır, hayırlara vesile olmasını sağlar. Dua içinde Kuran-ı Kerimde yer alan diğer dualara değinilir ve Allah’ın hayırlı ve güzel isimleri zikredilir. Dua okunurken melekler ve peygamberler şahit gösterilir. Bu yüzden etkisi büyük ve güçlü bir duadır.

Kenzül Arş Duası Dilek İçin Kaç Defa Okunmalı

Dileklerinin kabul olmasını isteyenler duayı okuyarak isteklerine kavuşabilir. Kenzül arş duası dilek için kaç defa okunmalı:

  • Kişisel olarak mutlu olmak için abdestli olarak duanın 17 kere okunması gerekir.
  • Rızkın, bolluğun ve bereketin artması için dua art arda 12 defa okunmalıdır.
  • Yoksulluktan kurtulmak için sabah gün doğmadan 12 defa okunmalıdır.
  • Ruhsal problemlerden kurtulmak için 21 kere okunması gerekir.
  • Başarılı olmak için 7 kere okunur.

Kenzül Arş Duası:

Bismillahirrahmanirrahim. Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn. La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn. Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn. La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih. Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih. Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab. Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab. aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab. Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab. İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Sıkça Sorulan Sorular

Kenzül Arş duası nedir ve ne işe yarar?

Kenzül Arş duası, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir duadır. Bu dua, Arş-ı Ala’nın (Allah’ın tahtı) büyüklüğüne vurgu yapar ve kişinin dileklerinin kabul edilmesi için Allah’a dua etmesine yardımcı olur.

Kenzül Arş duası dilek için kaç defa okunmalıdır?

Kenzül Arş duası dilek için okunacaksa, genellikle 313 defa okunması tavsiye edilir. Ancak bazı kişiler daha az veya daha fazla sayıda okuyabilirler.

Kenzül Arş duası ne zaman okunmalıdır?

Kenzül Arş duası herhangi bir zaman okunabilir, ancak özellikle sevap kazanmak veya bir dilek için Allah’a dua etmek istendiğinde okunması tavsiye edilir. Bazı kişiler de özellikle Cuma günü veya gece yarısı okumayı tercih ederler.

Kenzül Arş duasının okunması için hangi şartlar gereklidir?

Kenzül Arş duasının okunması için özel bir şart yoktur. Ancak, kişinin abdestli ve temiz olması, uygun bir ortamda ve kalbi temiz bir niyetle okuması tavsiye edilir.

Kenzül Arş duası okunduktan sonra ne yapılmalıdır?

Kenzül Arş duası okunduktan sonra, Allah’a dua edilerek, dileklerin kabul edilmesi için niyazda bulunulabilir. Ayrıca, duaların kabul edildiğine inanarak, kişinin davranışlarında da olumlu değişiklikler yapması ve hayır işleri yapması önerilir.

İlgili Yazılar

Xiaomi PDF indirmiyorKuşluk namazında tesbih çekilir mıLastik sensörleri algılanmadı el kitabına bakın FocusAslan burcu erkeği zaaflarıInstagram iki faktörlü kimlik doğrulama ekşiJBL Tune 220TWS şarj sorunuBeko pos cihazı h52 hatası çözümüAntalya Araba Pazarı FiyatlarıExxen 6002 hata KoduEv tapu üzerine kredi Nasıl çekilir