VERA Katılım Endeksine Uygun mu? Caiz mi? Helal mi?

Halka arz edilecek olan Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO) firması ile ilgili faiz hassasiyeti olan yatırımcılar “Vera katılım endeksine uygun mu?” sorusuna yanıt aramaktadır.

Vera Konsept firması yayınlanan bildiriye göre katılım endeksi şartlarını sağlamaktadır ve uygundur, haliyle helal ve de caizdir.

Açıklama:

 1. BORSA GÖRÜŞÜ:
  Borsa İstanbul tarafindan Kurul’a gönderilen 04.09.2023 tarihli görüş yazısında, diğer hususların yanında:
  “A) Şirket paylarının halka arzı sonrasında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca payların Borsa kotuna alınması için Kuruldan alınacak belgenin Borsamıza iletilmesi halinde Kotasyon Yönergesinin 12’nci maddesi çerçevesinde Şirket paylarının Yıldız Pazar’da işlem görebileceği,
  B) Şirket hakkında hazırlanan hukukçu raporunun izahnamenin ekinde yayımlanması,
  C) Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu tarafından oluşturulan “Pay Senedi İhracı ve Alım-Satım Standardı” ile “Katılım Finans İlkelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber” dayanak alınarak oluşturulmuş olan ve Şirket tarafından 30.06.2023 tarihli finansal tablo verilerine göre doldurulan “Katılım Finans Ilkeleri Bilgi Formu’nda (Form) Şirket tarafından verilen bilgiler dikkate alındığında Şirketin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihte BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alma şartlarını sağladığının değerlendirildiğinin, endeks değerleme dönemlerinde de söz konusu şartları sağlaması halinde ilgili katılım endekslerine dahil edilebileceğinin izahnamede, Formun izahname ekinde yayımlanması,
  D) Borsa görüşünde, “İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş.’nin vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK’nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa Istanbul A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.” ifadesinin yer alması
  hususlarının Kurulunuza iletilmesine karar verilmiştir.”
  ifadelerine yer verilmiştir.
  II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:
  Şirket’in paylarını halka arz etmesi için Kurul ve Borsa İstanbul dışında herhangi bir kurumdan görüş veya onay alınmasına gerek bulunmamaktadır.

İlgili Yazılar

Tarım bağkuru geriye dönük borçlanma şartlarıGöz altı morlukları hangi vitamin eksikliğiBeko buzdolabında ünlem işareti nasıl gider1 aylık bebek kakasını yapamıyor ne YapmalıyımMad W201 yorumHorlamaya kesin çözüm Kadınlar KulübüMoksefen ne zaman etkisini gösterirJbl GO şarj olduğunu nasıl anlarızGüncelleme yapamıyorumZeki çocuğa sorulacak sorular