İş Bankası Yeni Satın Almayı Gerçekleştirdi!

İş bankası geçtiğimiz günlerde açıkladığı Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin %50 Oranındaki Paylarının Devralınması ile ilgili KAP’a yeni bir açıklama gönderdi.

Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin %50 Oranındaki Paylarının Devralınması Hakkında

Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi15/09/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGreeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuEnerji ve Elektrik Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi97.000.000 TL
Edinim YöntemiDiğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih20.09.2023
Edinme KoşullarıDiğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı48.500.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı2,6992 ABD Doları
Toplam Tutar130.909.744 ABD Doları
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%50
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%50
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%50
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,18
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%2,45
Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olacağı öngörülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıAcarsan Makarna Un Gıda İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş., Mehmet Selim Acar, Mehmet Ata Acar ve Mesut Acar
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Açıklamalar
İlgi: 15.09.2023 tarihli açıklamamız.Bankamız Yönetim Kurulunun 15.09.2023 tarihli kararıyla Genel Müdürlüğe verilen yetki sonrasında gerekli işlemler tamamlanarak Greeneco Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin %50 oranındaki payının 130.909.744 USD bedelle Bankamıza devri gerçekleştirilmiş olup, Acarsan Makarna Grubu’na 31.03.2026 tarihine kadar belirli koşullarla geri alım hakkı tanınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

DirectX Runtime downloadPozitif bozuk gebelik testi örnekleriSunny TV ışık yanıyor açılmıyorXiaomi donma sorunu çözümüRüyada çok istediğin bir şeyin gerçekleşmesi DiyanetKwellada losyon Ne kadar kullanılırSubbuhun kuddusün kaç kere okunurKalıplaşmış sözcüklerandroid 4.4.2 youtube sorunuFord focus gösterge ışığı Sönmüyor Focus gösterge paneli arızası