Aleviler Mezarda Neden Mum Yakar?

Mum yakma geleneği, Alevilerde yüzyıllardır devam eden bir uygulamadır. Bu gelenek, sadece mezarlarda değil, cem evlerinde ve diğer dini törenlerde de yaygın olarak görülmektedir. Peki, Aleviler mezarda neden mum yakar? Bu geleneğin arkasında yatan anlam nedir?

Aleviler Mezarda Neden Mum Yakar?

Alevilerde mum yakma geleneğinin arkasında yatan temel anlam, ışığı ve aydınlığı simgelemesidir. Mum ışığı, karanlığı aydınlatan ve yolu gösteren bir sembol olarak görülür. Aleviler, ölen kişinin ruhunu da bu şekilde aydınlatacağına ve ona yol göstereceğine inanırlar.

Mum Yakma Geleneğinin Tarihi

Mum yakma geleneğinin kökeni eski Türk inançlarına kadar uzanmaktadır. Eski Türkler, ateşi kutsal bir unsur olarak kabul ederlerdi. Ateşin, ruhları arındırdığına ve koruduğuna inanılırdı. Bu inanç, Alevilerin mum yakma geleneğinde de yaşamaktadır.

Mum Yakma Geleneğinin Günümüzdeki Uygulaması

Günümüzde Aleviler, genellikle perşembe akşamları ve Cuma günleri mezarlara giderek mum yakmaktadır. Mum yakarken, ölen kişi için dua edilir ve Fatiha okunur. Ayrıca, bazı Aleviler mezarlara mum yakmanın yanı sıra, lokma ve helva da dağıtmaktadır.

Mum Yakma Geleneği ile İlgili İnançlar

Mum yakma geleneği ile ilgili Aleviler arasında çeşitli inançlar da bulunmaktadır. Bu inançlardan bazıları şunlardır:

  • Mezara mum yakmak, ölen kişinin ruhunu aydınlatır ve ona yol gösterir.
  • Mum ışığı, ölen kişinin ruhunu kötü ruhlardan korur.
  • Mum yakmak, ölen kişiye olan saygıyı ve sevgiyi gösterir.

Mum Yakma Geleneği Tartışmaları

Mum yakma geleneği, bazı Aleviler tarafından da eleştirilmektedir. Bu eleştiriler, geleneğin İslamiyet’e aykırı olduğu ve hurafe olduğuna dairdir. Ancak, geleneği savunan Aleviler, mum yakmanın bir inanç ve saygı göstergesi olduğunu ve İslamiyet’e aykırı olmadığını savunmaktadır.

Mum yakma geleneği, Alevilerin önemli bir inanç ve ritüelidir. Bu gelenek, yüzyıllardır devam etmektedir ve günümüzde de yaygın olarak uygulanmaktadır. Mum yakma geleneğinin arkasında yatan temel anlam, ışığı ve aydınlığı simgelemesidir. Aleviler, mum ışığının ölen kişinin ruhunu aydınlatacağına ve ona yol göstereceğine inanmaktadır.

e-devlet denizbank borç sorgulamaKalkan gibi koruyan duaXiaomi Redmi Airdots şarj etmeModemde internet ışığı yanmıyor Türk TelekomXLSX dosyası indirIP adresi sorgulamaAnti endomisyum antikor pozitifXiaomi kulaklık şarj olmuyorKredi kartı eksi bakiye kullanılır miTelefonda PDF dosyası nasıl açılır